Szczecin czy będzie 500 zł dofinansowania na pierwsze dziecko?

Radni ze Szczecina chcą wprowadzić dofinansowanie na pobyt w żłobku także dla pierwszego dziecka. Obecnie o Bon Opiekuńczy mogą się ubiegać rodzice którzy mają co najmniej 2 dzieci.

Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie celowe na zapewnienie opieki dzieciom między 13 a 36 miesiącem życia w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym, u niani lub opiekuna dziennego.

Bon Opiekuńczy jest komponentem programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, który kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu minimum dwoje dzieci. Jego cel to zmniejszone kolejki do żłobków miejskich; jest to również szansa dla rodzin z jednym dzieckiem, gdyż szybciej będą mogli umieścić dziecko w żłobku miejskim.