W ciąży bez kolejek do specjalistów!

Jeśli jesteś w ciąży, lekarz specjalista ma obowiązek przyjąć cię poza kolejnością – to nowe prawo, które weszło w życie z początkiem 2017 r.

Dzięki tzw. ustawie za życiem kobiety w ciąży mogą do specjalistów zapisać się poza kolejnością. Żeby skorzystać z tego przywileju, wystarczy pokazać w rejestracji zaświadczenie o ciąży, wystawione przez ginekologa lub lekarza rodzinnego.

Art. 47c ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art. 47 ust. 1a, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach”.

Świadczenie powinno być zrealizowane w dniu zgłoszenia się ciężarnej, a jeżeli nie jest to możliwe, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

Do specjalisty, bez kolejki dostaną się także dzieci z poważnymi upośledzeniami i ciężkimi chorobami, które powstały w trakcie ciąży czy samego porodu.