Ile kobiet zrezygnowało z pracy z powodu 500+ ?

Jak poinformowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dezaktywizacja zawodowa kobiet wynikająca wyłącznie z tego, że skorzystały one ze świadczeń w ramach programu Rodzina 500+ objęła 24-30 tys. osób.

Minister dane ujawniła podczas wywiadu z RMF FM:
„Nasze precyzyjne dane mówią o tym, że jeżeli wystąpi skala dezaktywacji, to z bardzo precyzyjnych rachunków możemy mówić, że dotyczy ona 24 tys., niech będzie, że 30 tys. kobiet, które podjęły decyzję wyłącznie z powodu programu 500+. A skoro mamy 2,7 mln rodzin, które z tego programu korzysta, to nie jest to skala dezaktywacji, z powodu której można grzmieć na całą Polskę” – powiedziała.

500+ z systemem złotówka za złotówkę?

Wypowiedzi Rafalskiej jasno wskazują, że nie ma czego oczekiwać:
Kryterium dochodowe w świadczeniach o charakterze socjalnym nie jest czymś nowym: występuje w pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, w których wprowadziliśmy "złotówkę za złotówkę", ale od teraz, w funduszu alimentacyjnym. I zawsze występuje taki moment, w którym mamy to przekroczenie kryterium i tracimy uprawnienie do otrzymania tego świadczenia.
To jest kolejny koszt: mówimy, że to jest półtora do dwóch miliardów złotych. Ale chcę zwrócić uwagę, że w momencie wprowadzenia zasady "złotówka za złotówkę"... propozycja np. PSL-u mówi o tym, że moglibyśmy dojść do świadczenia w wysokości 20 złotych, które byłoby wypłacane."

Według danych resortu pracy, wsparciem z rządowego programu Rodzina 500 plus do końca grudnia 2016 r. objęto już ponad 3,8 mln dzieci do 18 lat. Do 2,78 mln rodzin trafiło ponad 17 mld zł.

 źródło: RMF