Od stycznia także położna może prowadzić ciążę w ramach NFZ

Do tej pory NFZ nie pokrywał prowadzenia ciąży w przypadku położnej, a ta nie mogła także skierować ciężarnej na badania diagnostyczne (np. badanie krwi, moczu).

Zmianę wprowadza zarządzenie nr 125 prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 22 grudnia 2016 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zapis o możliwości prowadzenia ciąży przez położną znajdziemy również w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej.

Ciężarne, które wybiorą prowadzenie ciąży przez położną rodzinną, będą musiały przyjść do lekarza tylko na początku ciąży (aby lekarz ją potwierdził) i w 24. tygodniu, gdy wykonywane jest badanie USG, wykrywające ewentualne wady płodu. Jednak jeśli wystąpi jakaś nieprawidłowość położna będzie kierować pacjentkę do specjalisty.

To dopiero początek tej zmiany. Na zachodzie od dawna położne prowadzą ciąże, a także wykonują badania USG. Czy dogonimy zachodnie standardy?