Nadwaga w czasie ciąży a porażenie mózgowe u dziecka.

Z przeprowadzonych badań wynika, że nadwaga lub otyłość matek we wczesnym okresie ciąży wpływa na występowaniem mózgowego porażenia dziecięcego.

Badanie przeprowadzono na 1,5 mln dzieci, które urodziły się w Szwecji (w latach 1997-2011), u dzieci urodzonych w terminie.

Według danych dzieci z MPD częściej rodziły się matkom z nadwagą (BMI między 25 - 29,9) oraz otyłością (BMI powyżej 30).

Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko niedotlenienia dziecka w czasie porodu, komplikacji okołoporodowych i wad wrodzonych. Wszystkie te sytuacje związane są z kolei ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia porażenia mózgowego.

A odsetek przyszłych mam z nadwagą ciągle się zwiększa. W ciągu 10 lat liczba kobiet z BMI 35 lub wyższym podwoiła się w skali całego świata.