Sale zabaw - bezpieczeństwo dzieci - raport UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową i w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Dziecka skontrolował sale zabaw dla dzieci w całej Polsce. Jaki był wynik?

W ubiegłym roku UOKiK sprawdził 82 regulaminy u 48 przedsiębiorców prowadzących sale zabaw dla dzieci. Jednocześnie Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę bezpieczeństwa w 84 placówkach.
Teraz pojawił się raport, czy sale zabaw są bezpieczne dla dzieci?


Wszyscy skontrolowani przedsiębiorcy stosowali regulaminy, które wzbudziły zastrzeżenia.


Aż 78% przedsiębiorców wyłączyło odpowiedzialność za zdrowie dzieci!
Oznacza to, że jeśli w czasie zabawy dojdzie do wypadku, przedsiębiorca "umywa ręce" i nie ponosi konsekwencji.

To samo dotyczy wyłączenia odpowiedzialności za rzeczy dziecka, przebywającego w sali.
Tutaj 67% regulaminów zawierało treść braku odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione.

Inne zarzucenia zawarte w regulaminie:
*Odpowiedzialność rodziców za szkody materialne 48%
*Brak zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną wejściówkę 52%
*Brak widocznego regulaminu 40%

Z kolei Inspekcja Handlowa zwróciła uwagę na urządzenia i zabawki, które mogły stanowić zagrożenie dla dzieci. (27% przedsiębiorców)
Były to min:
*Ostre krawędzie
*Luźne kable, kontakty do których dzieci miały dostęp
*Otwory które groziły zakleszczeniem palców lub głowy
*Niezabezpieczone wyjścia
*Brak informacji o urządzeniach, ich wytrzymałości, grupie wiekowej itp

UOKiK, Inspekcja Handlowa i Rzecznik Praw Dziecka wspólnie przypominają rodzicom i przedsiębiorcom, jak zapewnić dzieciom bezpieczną zabawę.   
Więcej przeczytasz na stronie: UOKiK