Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym.

Do 9 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o stypendia dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej, opiekującej się dziećmi w ciężkim stanie kliniczny. 

Stypendium jest skierowane do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.
Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Podstawową formą wsparcia jest świadczenie pieniężne w postaci comiesięcznego stypendium. Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku. Przyznane stypendium nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Informacje szczegółowe i składanie wniosku 

Wszystkie informacje szczegółowe można odnaleźć na stronie SPES : Link do strony.