Urzędnicy demaskują sztuczki 500+

Co robią rodzice by otrzymać 500+ a nie spełniają wymagań? Mają duże pole do popisu- ministerstwo zapowiada zmiany.

*ULGI

Jak ujawnili urzędnicy zdarzały się przypadki korekt zeznań podatkowych za 2015r.
Rodzice zwracali ulgi podatkowe, by zaniżyć dochód i zmieścić się w kryterium dochodowym programu. Aby to zrobić wystarczyło złożyć korektę PITu i zwrócić część pieniędzy US.

*UKRYWANIE DOCHODU PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

W jednym z urzędów świadczenie otrzymał przedsiębiorca, który miał 1 milion przychodu, lecz deklarował że zarobił 0 zł. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem czy kartą podatkową sami deklarują dochód. Resort rodziny zapowiada wprowadzenie mechanizmów korygujących, aby ograniczyć tego typu sytuacje.

*OPIEKA NAPRZEMIENNA

Ojciec nagle "przypominał" sobie o dziecku, któremu dotychczas nie poświęcał uwagi i deklaruje, że sprawują opiekę naprzemienną.
Czyli jeśli ma w obecnej rodzinie jedno dziecko automatycznie jest ono traktowane jako drugie.

*ILOŚĆ OSÓB W RODZINIE

Zdarzały się przypadki gdy rodzice zawyżali liczbę osób w gospodarstwie np podając dane 25-letniej córki która już dawno z domu się wyprowadziła.
W takim przypadku dochód rodziny podzielony przez cztery osoby nie przekraczał kwoty 800 zł miesięcznie i kwalifikował do przyznania świadczenia na pierwsze dziecko.
Jednak po przeliczeniu na 3 osoby świadczenie się nie należało.
 

*UTRATA DOCHODÓW

Polega na tym, że pracownik zwalnia się i potem zatrudnia na gorszych warunkach u tego samego pracodawcy. Po zmianach taka sytuacja nie będzie uprawniać do otrzymania świadczenia.