Wyższe kary za przestępstwa wobec dzieci.

Senat przyjął poprawki do noweli zaostrzającej kary za przestępstwa wobec dzieci.

Nowa ustawa będzie skutkowała wyższymi karami za takie przestępstwa wobec dzieci jak: okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie, handel. Dodatkowo karane będzie niezgłoszenie
czynów przeciwko życiu, zdrowiu, wolności i wolności seksualnej dzieci.

Osoba, która  znęca się fizycznie i psychicznie nad najbliższymi, będzie podlegała karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku ofiary nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny, kara więzienia wyniesie od 6 miesięcy do lat 8.

Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi kara od roku do 10 lat. Jeśli pokrzywdzony w wyniku znęcania popełni samobójstwo, kara się zwiększa: od 2 do 12 lat.

Osoba, która będzie miała wiedzę o akcie pedofilskim i nie powiadomi o nim organów ścigania, może zostać ukarana aż 3 latami pozbawienia wolności.