Karta Ucznia 2017. Zobacz jak otrzymać i gdzie złożyć wniosek!

Karta Ucznia 2017. Zobacz jak otrzymać i gdzie złożyć wniosek!

Od 1 września tego roku, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie.
Do bezpłatnego przejazdu będą uprawnione te dzieci, które założą Kartę Ucznia. Karta ma być ważna także w okresie wakacji!

Karta przysługuje:
→uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów  (publicznych i niepublicznych)
→uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych, nie stołecznych placówkach oświatowych.
Karta obowiązywać ma na obszarze 1. i 2. strefy.

Jak otrzymać Kartę Ucznia? 
Dokumenty należy złożyć w szkole. Trzeba też dołączyć aktualne zdjęcie dziecka ( 3,5 x 4,5 cm) oraz dane i nr PESEL dziecka. Taki wniosek szkoła przekazuje do ZTM.

Jeśli dziecko mieszka w Warszawie, ale uczy się poza miastem, będzie mogło wyrobić kartę w każdym POP ZTM.

Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” (wówczas uprawnienie zostanie przekodowane na kartę).

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia.