Będzie więcej uprawnionych do Karty Dużej Rodziny?

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa nowe obietnice. 

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

Jak jest teraz?

Obecnie obowiązującymi przepisami kartę mogą otrzymać rodzice, którzy w momencie ubiegania się o nią wychowują troje lub więcej dzieci do 18 lub do 25 roku życia, jeśli dzieci jeszcze się uczą.

Co ma się zmienić?

Korzystać z Karty będą mogli także rodzice, którzy kiedykolwiek wychowali troje lub więcej dzieci. Bez ograniczeń wiekowych.

Komentarze