Koniec z rocznym macierzyńskim?

Unia zmienia przepisy - Polska ma 2 lata by się dostosować...

W krajach Unii w życie mają wejść nowe przepisy. Każdemu pracownikowi ma przysługiwać 5 dni wolnych, w celu opiekowania się chorym dzieckiem, rodzicem czy małżonkiem.

Zmiany mają też nastąpić w urlopach rodzicielskich. Ojciec dziecka będzie musiał wykorzystać 4 miesiące urlopu inaczej on... przepadnie! Dziś matki mogą wykorzystać cały urlop rodzicielski - później nie będzie to możliwe.

Jakie nasz rząd ma teraz opcje do wyboru? Albo wydłuży płatny urlop macierzyński do 16 mcy (wtedy kobiecie będzie się należeć 12 a mężczyźnie 4 mce),  albo zostanie tylko 8 mcy urlopu macierzyńskiego dla mam.

Wg Unii zmiany te mają polepszyć sytuację kobiet na rynku pracy.

Komentarze