"Za Życiem" - jak załatwić pieluszki dla dziecka bez limitu?

"Za Życiem"


Nowa ustawa "Za Życiem" to nie tylko 4 tysiące za urodzenie niepełnosprawnego dziecka. Można też starać się o pieluchy dla dziecka bez limitu oraz o sprzęty takie jak np wózek.

Kto na tym skorzysta?

Rodzice niepełnosprawnych dzieci u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wydaje zaświadczenie?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ); lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii; może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia.

Co daje zaświadczenie?

Uprawnia do skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie, korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Znosi limity na pieluszki, można bez limitów starać się o takie rzeczy jak np wózek czy ortezy.
Można skorzystać też z jednorazowej zapomogi 4000 zł (do 12 m-cy po urodzeniu dziecka).

Link do ustawy 
Pobierz wzór zaświadczenia "Za Życiem"

Komentarze